منو

بردگیم ایرانی باشگاه کارآگاهان (Detective Club)

10051140

290,000 تومان

توضیح

بازی دورهمی و جذاب

 باشگاه کارآگاهان

یک نقش مخفی خیال انگیز 
  • برای ۸ تا ۴ نفر 
  • بالای  ۸ سال
  • ۴۰ -۶۰  دقیقه


بازی ایرانی باشگاه کاراگاهان (Detective Club)


داستان بازی:
"باشگاه کارآگاهان" یک بار دیگر عضو جدید می پذیرد. شما هم دعوتید، اما قبل از آن باید خود را به عنوان یک کارآگاه واقعی ثابت کنید. شواهد و مدارک را بررسی کنید، شاهدان را زیر نظر بگیریـد و سعـی کنید کسی که در بین شما دروغ می گویـد را
شناسایی کنید. تنها، کسی که بیننده بهتری باشد و زیرکی را چاشنی کار خود کند، می تواند پیروز شود.
به باشگاه خوش آمدید!
چیدمان اولیه :
1.   توکن های امتیاز و دسته کارتهای مدارک را جایی بر روی میز و در دسترس تمامی بازیکنان قرار دهید.
2.   به هر بازیکنیک نشانگر رنگی و یک ذره بین همرنگ با آن را بدهید.
3.   کاملا تصادفی نفر اولی که باید نقش "شاهد" را برای دور اول، بازی کند، انتخاب کنید. "شاهد"، مداد را که نشان "شاهد" بودن است و دفترچه بقیه بازیکنان حاضر در بازی را می گیرد.
برای مثال: در یک بازی 7 نفره، شاهد 6 دفترچه خواهد گرفت.
4.   به هر بازیکن 6 کارت از دسته کارت های مدارک بدهید.

محتویات بازی:
•  160 کارت مدارک
•  58 توکن امتیاز
•  8 ذره بین
•  8 نشانگر رنگی
•  7 دفترچه
•  1 مداد

نظرات کاربران

نوشتن نقد و نظر