منو

بردگیم ایرانی تاس چین

10054456

105,000 تومان

توضیح

بازی هیجان انگیز و خانوادگی 

تاس چین


  • برای ۱ تا ۴ نفر 
  • بالای ۸ سال 
  • حدود ۳۰ دقیقه

بازی ایرانی تاس چین (Clever)

هدف بازی
بازیکنان باید بتوانند با  دقت و مهارت تاس های مناسب را برای گرفتن امتیاز در قسمت های رنگی برگه ی امتیاز خود انتخاب کنند.تاس ها باید با استراتژی و به گونه ای انتخاب شوند که در نوبت های بعدی هم انتخاب های گوناگون و مناسبی داشته باشید.همچنین باید به انتخاب های دیگر بازیکنان هم توجه داشته باشید.در انتهای بازی برنده کسی است که بیشترین امتیاز را کسب کرده باشد.
این بازی شامل نسخه ی 1 و نسخه ی 2 می باشد و در قسمت بالای برگه ی امتیاز شمار ، شماره ی نسخه نوشته شده است.
در آموزش بازی ، قسمت هایی که فقط مربوط یه یکی از نسخه ها می شود با ذکر شماره ی نسخه مشخص شده است.
اگر میخواهید چند نفره بازی کنید ، همه ی بازیکنان باید از یک نسخه ی یکسان استفاده کنند.

آماده‌سازی و روند بازی
هر بازیکن، یک «صفحه‌ی امتیازشمار»دریافت می‌کند. «آغازکننده‌ی بازی» را -به شکل توافقی- تعیین کرده و هر «۶ تاس» را به او بدهید. بازی یک و دو نفره، در ۶ دور، بازی سه نفره، در ۵ دور و بازی چهار نفره، در ۴ دور انجام می‌شود. هر بازیکن، در هر دور، یک بار «تاسور» خواهد بود.
همان‌طور که در «ردیف دور-شمار» در صفحه‌ی امتیازشمار نشان داده شده‌است ، در آغاز هر یک از 4 دور نخست، هر بازیکن، یک «امتیاز ویژه» دریافت می‌کند.
در نسخه ی 1 ، بازیکنان در دور چهارم، یکی از 2 امتیاز ویژه‌ی ممکن را انتخاب می‌کنند.

نظرات کاربران

نوشتن نقد و نظر