منو
فروش ویژه همه محصولات

بردگیم Empires : Age of Discovery

1,957,000 تومان

2,060,000 تومان
5% تخفیف

بردگیم Rising Sun

1,584,000 تومان

1,650,000 تومان
4% تخفیف

بردگیم Tapestry

1,406,000 تومان

1,480,000 تومان
5% تخفیف

بردگیم Brass - Lancashire

940,800 تومان

980,000 تومان
4% تخفیف

بردگیم City of Spies

806,400 تومان

840,000 تومان
4% تخفیف

بردگیم Terror Below

708,100 تومان

730,000 تومان
3% تخفیف

اکسپنشن بردگیم Terra Mystica - Fire & Ice

653,600 تومان

688,000 تومان
5% تخفیف

بردگیم God of War

604,800 تومان

630,000 تومان
4% تخفیف

بردگیم Tash-Kalar

480,000 تومان

500,000 تومان
4% تخفیف

بردگیم Tortuga فارسی

193,600 تومان

220,000 تومان
12% تخفیف

بازی رومیزی پیشوم

77,400 تومان

86,000 تومان
10% تخفیف